divendres, 7 de març del 2008

IPFE - Exercici 9 - Canal de TV (tercera part)

Concepte:
Primera part: Presentar el projecte davant del client i del professor.
Segona part: Fe der client davant qui té el meu briefing.
Tercera part: Avaluar (valdrà un 25% de la nota final de l'exercici) qui tenia el nostre briefing.


Resolució:
Nota obtingudapel meu client: 7,5
Nota posada com a client: 8,5